Tjänster

Välkommen till

Anlägger enskilda avloppsanläggningar samt planerar och hjälper till med ansökan.

Vi på Södertörns gräv och avloppsteknik har en önskan om att ge våra kunder den bästa servicen. Vi har ett ständigt pågående lärande om branschen och försöker alltid förbättra våra rutiner och arbetsmetoder för att säkerställa att vi kan möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder er hjälp med att ansökan om enskilt avlopp och kan sköta allt eller delar av den. Vi är märkesoberoende och utgår alltid utifrån fastighetens förutsättningar, kommunens krav samt er ekonomi när vi föreslår prisvärda tekniklösningar.

Vi utför även totalentreprenad, där vi sköter allt rörande installationen av det enskilda avloppet; från myndighetskontakt med ansökan till installation och dokumentation samt slutbesiktning.

Ifall du är osäker på vad du behöver hjälp med så gör vi gärna ett besök, där vi ger rådgivning om hur du bör gå tillväga med ditt enskilda avlopp. Vi har stor erfarenhet inom alla typer av avloppslösningar. Vi har i och med kommunens hårda krav på rening av avloppsvatten arbetat med dom flesta typer av lösningar. Det är bl.a. reningsverk, infiltrationer, markbäddar med fosforrening m.m.

Vi utför naturligtvis även andra gräv och markarbeten, så som dikning, schaktar för husgrunder, dränering, tomtplanering, stenspräckning m.m.

 

Copyright Södertörns Gräv & Avloppsteknik AB